کتاب هفته 1388/2/1 کتاب نگاهم کن اثری از الهام قسیم با توجه به نظر خوانندگان و فروش هفتگی به عنوان کتاب هفته پایانی فروردین و هفته اول اردیبهشت انتخاب شد.
 
 
 
کتاب جدید 1388/1/13 کتاب جدید با نام "نگاهم کن" اثری از (الهام قسیم) به زودی منتشر خواهد شد
 
 
 
اعلام نفرات انتخابی در قرعه کشی نخستین جشنواره خرید اینترنتی 1387/12/22 در نخستین جشنواره 5 نفر ازکاربران به عنوان نفرات برتر به قید قرعه انتخاب شدند.
 
 
نگاهی کوتاه به سال 87 1387/12/22 یک سال گذشت و افتخاری است برای ما که هنوز با شما خوانندگان و کاربران و منتقدان هستیم .
 
 
کتاب هفته 1387/11/16 کتاب غریبه آشنا به عنوان کتاب هفته انتخاب شد
 
 
کتاب منتخب هفته 1387/6/12 کتاب یک قدم تا عشق به عنوان کتاب هفته انتخاب شد.
 
 
کتاب هفته 1387/12/2 کتاب غزال (چاپ هشتم)و غریبه آشناو خلوت نشین عشق برترین کتابهای هفته اول اسفند انتخاب شدند.
 
 
کتاب جدید 1387/12/2 کتاب جدید به نام پاییزه بزودی منتشر خواهد شد
 
 
کتاب هفته 1387/11/23 کتابهای قلعه دل و غریبه آشنا به عنوان کتابهای هفته انتخاب شدند.
 
 
 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 
<<    <      >    >>
ورود اعضا
نام کاربری:*
رمز عبور:*